Frederiksberg Rengøring ApS

Virksomhedspolitik

Frederiksberg Rengøring leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser. Frederiksberg Rengørings medarbejdere er drivkraften i virksomheden, deres engagement og viden gør det muligt at leverer den bedste service.

Kvalitetspolitik

Vi går ind for at vores kundes behov, krav og forventninger skal opfyldes, og arbejdet skal udføres i overensstemmelse med indgåede aftaler.

CSR / Miljø politik

Hos Frederiksberg Rengøring prioriterer vi vores CSR (Corporate Social Responsibility) po-litik højt. Det er vores virksomheds sociale ansvar/samfundsansvar at bidrage til at handle ansvarligt på et globalt og samfundsmæssigt plan – at forbedre de sociale og miljømæssige forhold.

Dette gør vi b.la. ved at tage hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø. Vi arbejder for at forbedre vores medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden, og går os på at udvikle ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.

Ejer: Joan Nielsen

Tlf. : +45 40 76 94 91

Mail: ren@joan.nu